Skupni komercialni rezultati v letu 2014

Nova 3,2-odstotna rast prodaje Renaulta po svetu na skupno 2,7 milijona vozil

V letu 2014 je prodaja osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil (OA + LGV) Skupine Renault zrasla za 3,2 odstotka na 2.712.432 vozil, rast svetovnega trga pa je lani znašala 3,5 odstotka.

V Evropi je tržni delež Skupine Renault zrasel za 0,6 odstotne točke in dosegel 10 odstotkov. Obseg prodaje Skupine je z 1.464.611 prodanimi vozili lani zrasel za 12,5 odstotka, kar je dvakrat toliko, kot je znašala rast celotnega trga. S tem komercialnim dosežkom znamk Renault in Dacia, h kateremu so pomembno prispevali uspehi modelov Clio, Captur, Duster in Sandero, je Skupina nadomestila usihanje prodaje na mednarodnih trgih.

Pod vplivom gospodarskih in finančnih kriz na svojih glavnih razvijajočih se trgih je Skupina pokazala odpornost in dosegla rekordne tržne deleže v Braziliji (7,1 %) in v Rusiji (7,9 %), to je na svojem drugem in tretjem najpomembnejšem trgu. Vendar je v tako težkih razmerah število novih registracij izven Evrope upadlo za 5,9 odstotka.

Kratek povzetek leta 2014

  • Prodaja OA + LGV Skupine Renault je zrasla za 3,2 odstotka na 2,7 milijona vozil.
  • Skupina Renault je povečala tržne deleže na devetih od svojih desetih najbolj pomembnih trgov.
  • V Evropi je skupni tržni delež Skupine znašal 10 odstotkov. Znamka Renault je pridobila 0,2 odstotne točke, znamka Dacia pa 0,4 odstotne točke. Na trgu LGV je Renault že 17. leto zapored ohranil vodilno mesto na trgu s 14,2-odstotnim tržnim deležem.
  • Na tujih trgih je Skupina izkazala s povečanjem tržnih deležev na šestih od svojih sedmih najpomembnejših trgov (v Braziliji na 7,1 % in v Rusiji na 7,9 %).

“V letu 2014, je prodaja Renaulta zrasla za 3,2 odstotka na 2,7 milijona vozil, v Evropi pa je dosegla 10-odstoten tržni delež. Skupina je naredila nov korak naprej v okviru svojega srednjeročnega načrta Renault Drive the Change,” je dejal Jérôme Stoll, glavni direktor za učinkovitost in komercialni direktor Skupine Renault.

EVROPA

Skupina Renault je v letu 2014 dosegla 12,5-odstotno rast novih registracij, skupna rast trga pa je lani znašala 5,9 odstotka. S tem je Skupina svoj tržni delež povečala preko praga 10 odstotkov (za 0,6 odstotne točke). Skupina je povečala število prodanih vozil in tržne deleže v skoraj vseh državah. Največjo rast je dosegla v Veliki Britaniji (+ 41,9 %), Portugalski (+ 42,1 %), Španiji (+ 30,2 %) in Italiji (+ 28,9 %).

Znamka Renault je tretja na evropskem trgu po prodaji osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil s 7,6-odstotnim tržnim deležem (+ 0,2 točke). Renault je vodilna znamka v Franciji in se je vrnila na drugo mesto v Španiji. Modela Clio in Captur sta Renaultu omogočila vodilno mesto v razredu majhnih avtomobilov (segmenta A in B). Po prodaji LGV je znamka že 17. leto zapored vodilna na trgu s 14,2-odstotnim tržnim deležem.

– Znamka Dacia je že drugo leto zapored dosegla največjo rast tržnega deleža v Evropi: za 0,4 odstotne točke na 2,5 odstotka trga. V Franciji je Dacia peta najuspešnejša znamka, lani pa je tržni delež povečala za 0,5 odstotne točke na 4,9 odstotka trga, k čemur sta največ prispevala modela Duster in Sandero (tretji najbolje prodajan avtomobil fizičnim osebam). V Španiji je bil Sandero najbolje prodajani model fizičnim osebam, zahvaljujoč temu pa je Dacia svoj tržni delež povečala za 0,7 točke na 4,7 odstotka s skupno 45.986 novimi registracijami. Tudi Dacia je v skoraj vseh evropskih državah povečala obseg prodaje in tržni delež, na primer v Italiji z 2,7 odstotka trga in skoraj 40.000 registracijami in v Veliki Britaniji, kjer je po komaj drugem letu prodaje Dacia lani s 23.862 novimi kupci osvojila že skoraj odstotek trga.

– V Franciji je Skupina Renault v primerjavi z letom 2013 lani pridobila 1,3 odstotka trga, tržni delež dvignila na 26,6 odstotka, število prodanih vozil pa povečala za 5,5 odstotka. Z več kot 105.000 novimi registracijami je bil Clio najbolje prodajan model na francoskem trgu, Captur pa vodilni med križanci. Skupina je imela pet svojih modelov med desetimi najbolje prodajanimi osebnimi avtomobili na trgu. Po prodaji LGV je bila znamka prepričljivo vodilna na trgu z 31,7-odstotnim tržnim deležem in 1,3-odstotno rastjo novih registracij.

NA MEDNARODNI RAVNI

Ob usihanju najpomembnejših razvijajočih se trgov je Renault odpornost dokazal s povečanjem svojih tržnih deležev v Rusiji, Braziliji, Turčiji in Alžiriji. Vendar je skupno število novih registracij Skupine izven Evrope upadlo za 5,9 odstotka na 1.247.821 vozil. To predstavlja 46 odstotkov vseh novih registracij Skupine, v letu 2013 pa je ta delež znašal 50 odstotkov.

Območje Evrazija [1]

Tržni delež Skupine Renault je leta 2014 zrasel za 0,7 odstotne točke in dosegel 10,3 odstotka. Zahvaljujoč dosežkom v Rusiji in Turčiji je Skupina zabeležila 5,4-odstoten upad registracij na trgih, ki so se skupno skrčili za 11,5 odstotka.

–       V Rusiji, svojem tretjem najpomembnejšem trgu, je Renault zahvaljujoč priljubljenosti modela Duster (ponovno najuspešnejšega športnega terenca na trgu v letu 2014) in uspešnemu začetku prodaje modelov Novi Logan in Novi Sandero v težkih gospodarskih in finančnih razmerah osvojila rekorden tržni delež: 7,9 odstotka (+ 0,3 odstotne točke).

–       Renault nadaljuje tudi svojo širitev v Skupnosti neodvisnih držav, kjer je prodajo povečal za 42,5 odstotka in svoj tržni delež opazno povečal na 5,9 odstotka (+ 1,7 točke).

–       V Turčiji, kjer je trg upadel za 10 odstotkov, je Skupina svoj tržni delež povečala za 0,4 odstotne točke na 17,4 odstotka. Renault je druga najuspešnejša znamka v državi.

–       V Romuniji je domač proizvajalec Dacia ohranila vodilno mesto na trgu. V celoti je imela Skupina Renault 38,6-odstoten tržni delež, svojo prodajo pa povečala za 21,3 odstotka.

 

Območje Amerike

Skupina je na trgu, ki se je skupno skrčil za 7,5 odstotka, z 416.934 registracijami zabeležila 10,7-odstoten upad prodaje, katerega velik del je posledica gospodarskih razmer v Argentini. Skupina Renault je imela 6,4-tržni delež (- 0,2 odstotne točke) na račun uspešnosti v Braziliji.

–       Brazilija ostaja drugi najpomembnejši trg Skupine. Navkljub 7-odstotnemu skupnemu upadu trga je Renault zabeležil 237.187 registracij (+ 0,3 %). Znamka je tako dosegla rekorden 7,1-odstoten tržni delež (+ 0,5 točke).

–       V Argentini se je zaradi težkih finančnih razmer Renault odločil, da omeji izpostavljenost pesu in je zaradi tega omejil svoj uvoz. To se je odrazilo v zmanjšanem številu registracij, ki je v primerjavi z letom 2013 upadlo za 39,8 odstotka, in v tržnem deležu, ki je upadel za 2,5 točke na 12,9 odstotka.

–       V Kolumbiji je bil Renault druga znamka na trgu z rekordno prodajo 50.362 vozil (+13,5 %) in 16,6-odstotnim tržnim deležem (+ 0,5 točke).

 

Območje Afrika-Bližnji vzhod-Indija [2]

Prodaja Skupine na tem območju je s 308.012 registracijami v letu 2014 upadla za 9,2 odstotka, tržni delež pa je znašal 3,8 odstotka (- 0,7 točke). Opazno so upadli nekateri najpomembnejši trgi Skupine, na primer Magreb (- 13,2 %) in Indija (- 0,8 %).

–       Skupina se je utrdila na vodilnem mestu na alžirskem trgu, kjer je dosegla 26,9-odstoten tržni delež, kar je bila rast za 0,7 odstotne točke na trgu, ki se je skrčil za 19,8 odstotka. S temi rezultati sta znamki Renault in Dacia na prvem in tretjem mestu. Novembra 2014 odprta tovarna Renault v Oranu bo še okrepila položaj Renaulta kot pomembnega člena na alžirskem avtomobilskem trgu.

–       V Maroku je v stabilnih tržnih razmerah (+1,1 %) Skupina Renault prevladovala s 37-odstotnim tržnim deležem in s 45.174 prodanimi vozili znamki Dacia in Renault ponovno uvrstila na vrh prodajne lestvice.

–       V Indiji je Renault ohranil položaj vodilne evropske znamke in kljub zatišju v svojem ciklu izdelkov s 44.849 registracijami dosegel 1,5-odstoten tržni delež.

 

Območje Azija-Pacifik

Prodaja Skupine se je z 133.172 vozili vzpela za 23 odstotkov medtem, ko je trg zrasel za 4,6 odstotka. Načrt preporoda Renault Samsung Motors v Južni Koreji je prinesel opazno rast.

–       V Koreji, kjer je trg osebnih avtomobilov zrasel za 9 odstotkov, je Renault Samsung Motors zabeležil novo močno rast obsega prodaje (za 33,3 odstotka) in tržnega deleža (za 1 točko na 5,7 %) zahvaljujoč predvsem potrjenemu uspehu modela QM3, ki je od uvedbe na trg ob koncu leta 2013 dosegel že skoraj 20.000 prodanih enot.

 

–       Na Kitajskem je Skupina zabeležila 34.067 novih registracij. Tako je Renault leto dni po ustanovitvi podjetja Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) na dobri poti, da v skupnem projektu s podjetjem Dongfeng leta 2016 uspešno uvede na trg svoje prve lokalno izdelane modele.

 

Prodajni obeti za Skupino Renault v letu 2015

V letu 2015 naj bi svetovni avtomobilski trg dosegel umirjeno 2-odstotno rast obsega iz leta 2014. Pričakovati je, da bo odstotek ali dva zrasla tudi prodaja vozil v Evropi, s stabilnim položajem v Franciji.

“V še vedno negotovih tržnih razmerah v letu 2015 bomo nadaljevali izvajanje našega srednjeročnega načrta Renault Drive the Change. Predvidevamo, da bomo povečali skupno število prodanih avtomobilov, okrepili svoj položaj v Evropi in izboljšali položaj na naših glavnih razvijajočih se trgih. Naša rast bo podprta s pospešenim uvajanjem novosti v ponudbo, saj jo bomo obogatili s petimi novimi modeli,” je dejal Jérôme Stoll, glavni direktor za učinkovitost in komercialni direktor Skupine Renault.

 

Skupna prodaja Skupine Renault po območjih (OA in LGV)

 

koncem decembra 2014

koncem decembra 2013

sprememba

Francija

577.601

547.694

+ 5,5 %

Evropa* (brez Francije)

887.010

754.202

+ 17,6 %

skupaj Francija + Evropa

1.464.611

1.301.896

+ 12,5 %

Evrazija

389.703

411.870

– 5,4 %

Amerike

416.934

466.891

– 10,7 %

Afrika, Bližnji vzhod, Indija

308.012

339.289

– 9,2 %

Azija – Pacifik

133.172

108.237

+ 23,0 %

skupaj brez Francije + Evrope

1.247.821

1.326.287

– 5,9 %

SKUPAJ SVET

2.712.432

2.628.183

+ 3,2 %

* Evropa = EU (28 držav – Bolgarija in Romunija) + Balkan (5 držav) + Islandija, Norveška in Švica

Skupna prodaja OA in LGV po znamkah

koncem decembra 2014

koncem decembra 2013

sprememba

RENAULT
OA

1.811.343

1.837.737

– 1,4 %

LGV

307.501

293.753

+ 4,7 %

OA + LGV

2.118.844

2.131.490

+ 0,6 %

DACIA

 

 

 

OA

474.624

399.605

+ 18,8 %

LGV

36.841

29.991

+ 22,8 %

OA + LGV

511.465

429.596

+ 19,1 %

RENAULT SAMSUNG MOTORS

 

 

 

OA

82.123

67.097

+ 22,4 %

SKUPINA RENAULT
OA

2.368.090

2.304.439

+ 2,8 %

LGV

344.342

323.744

+ 6,4 %

OA + LGV

2.712.432

2.628.183

+ 3,2 %

 

Petnajst najpomembnejših trgov Skupine Renault v letu 2014

  država

število prodanih

OA + LGV

tržni delež

  država

število prodanih

OA + LGV

tržni delež

1. FRANCIJA

577.601

26,6 %

9.

ALŽIRIJA

91.800

26,9 %

2. BRAZILIJA

237.187

7,1 %

10.

ARGENTINA

84.946

12,9 %

3. RUSIJA

194.531

7,9 %

11.

JUŽNA KOREJA

80.003

4,9 %

4. NEMČIJA

173.479

5,3 %

12.

BELGIJA in LUKSEMBURG

77.303

13,0 %

5. TURČIJA

133.212

17,4 %

13.

KOLUMBIJA

50.362

16,6 %

6. ITALIJA

130.996

8,9 %

14.

MAROKO

45.174

37,0 %

7. ŠPANIJA

127.666

13,2 %

15.

INDIJA

44.849

1,5 %

8. V. BRITANIJA

109.014

3,9 %

 

Pet najbolje prodajanih modelov Skupine Renault  in število prodanih v letu 2014

1. Duster (Renault+Dacia)

395.350

234.883 znamke Renault

160.467 znamke Dacia

2. Renault Clio IV

378.526

3. Novi Logan (Renault+Dacia)

234.766

137.357 znamke Renault

97.409 znamke Dacia

4. Novi Sandero (Renault+Dacia)

227.036

58.927 znamke Renault

168.109 znamke Dacia

5. Captur (Renault+RSM)

196 592

178.401 znamke Renault

18.191 znamke RSM

 

 

 


[1] Nov obseg območja Evrazija vključuje Turčijo, Romunijo, Moldavijo in Bolgarijo, ki so bile prej del območja Evromed

[2] Območje Afrika- Bližnji vzhod- Indija je bilo ustanovljeno s prerazdelitvijo območij Evromed-Afrika in Azija-Pacifik

Vaše mnenje nam veliko pomeni. Ste že ocenili prebrano novico?


1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (Brez ocen)