RCI BANQUE SOCIETE ANONYME, Bančne podružnice Ljubljana

V skladu z enajstim členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu ZBan-1D, Uradni list RS 98/2009 glede podatkov, ki jih morajo objaviti podružnice bank držav članic, objavljamo revidirane računovodske izkaze in revidirane konsolidirane računovodske izkaze z mnenjem revizorjev koncerna RCI BANQUE SOCIETE ANONYME.
Na voljo vam je tudi poslovno in letno poročilo koncerna za leto 2013 v angleškem jeziku.

Revidirani računovodski izkazi in revidirani konsolidirani računovodski izkazi z mnenjem revizorja

Poslovno poročilo koncerna za leto 2013 v angleščini

Letno poročilo koncerna za leto 2013 v angleščini

Vaše mnenje nam veliko pomeni. Ste že ocenili prebrano novico?


1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (Brez ocen)